1.            Ja plānojat uzsākt darbu Lielbritānijā, jums pēc iespējas ātrāk ir jāiesniedz pieteikums Nacionālās apdrošināšanas numura saņemšanai, bet jūs drīkstat uzsākt darbu pirms tā saņemšanas.  Jūs varat iesniegt pieteikumu Nacionālās apdrošināšanas numura saņemšanai pa tālruni:

Tālrunis: 0800 141 2075 — darba laiks no pirmdienas līdz piektdienai, no 08.00 līdz 18.00.

1a.          Fenlandē, Rosmini Centrā jūs varat saņemt atbalstu dokumentācijas sakārtošanā un pārrunāt neskaidros jautājumus.

2.            Jums būs jāapmeklē Nodarbinātības centrs (Jobcentre Plus) intervijai saistībā ar Nacionālās apdrošināšanas numura saņemšanu (var notikt citā pilsētā). Intervijas laikā jums uzdos jautājumus par jūsu dzīves apstākļiem un jautās, kāpēc vēlaties saņemt Nacionālās apdrošināšanas numuru.

3.            Uzaicinājumā uz interviju būs norādīti dokumenti, kas jums ir jāņem līdzi, lai apliecinātu savu personu, piemēram:

  • pase vai identifikācijas karte,
  • dzimšanas vai adopcijas sertifikāts,
  • laulības apliecība vai civillaulības apliecinājums,
  • autovadītāja apliecība.

4.            Intervijas laikā jūs informēs par to, cik ilgā laikā jūs saņemsiet Nacionālās apdrošināšanas numuru. Ja mainīsiet adresi pirms tā saņemšanas, lūdzu, informējiet Darba un Pensiju nodaļu (DWP), zvanot uz numuru pieteikumu iesniegšanai Nacionālās apdrošināšanas numura saņemšanai. Vairāk informācijas par NINO atradīsiet šajā vietnē: www.gov.uk/apply-national-insurance-number

5.            Jūs varat meklēt darbu mūsu lielākajā vakanču meklēšanas vietnē Jobsearch: https://jobsearch.direct.gov.uk/register.aspx?redirect=http%3a%2f%2fjobsearch.direct.gov.uk%2fhome.aspx

6.            Tāpat jūs varat reģistrēties nodarbinātības aģentūrā. Aģentūras nav tiesīgas piemērot maksu par reģistrāciju. Nodarbinātības aģentūras strādā darba devēju interesēs un to pienākums ir atrast labākos kandidātus darba devēja izsludinātajai vakancei.

7.            Noteiktu darbu iegūšanai jums lūgs uzrādīt atbilstošus dokumentus. Piemēram:

  • Uzturēšanās vai darba atļauja, vai pase
  • Nacionālās apdrošināšanas numurs
  • Lielbritānijas bankas konts
  • Atsauksmes
  • Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti

Neviens darba devējs nav tiesīgs paturēt jūsu pasi vai citus dokumentus — pasi var uzrādīt, bet darba devējs nav tiesīgs to paturēt.

8.            Ja jūsu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir izdoti citā valstī, jums tie par atsevišķu samaksu ir jāpielīdzina Lielbritānijā spēkā esošajām kvalifikācijām, ko var izdarīt šeit: https://www.naric.org.uk/naric/individuals/

9.            Alternatīva darba ņemšanai ir uzņēmējdarbības uzsākšana. Ir trīs iespējamie uzņēmējdarbības veidi: individuālais komersants, biedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Katram uzņēmējdarbības veidam ir atšķirīgas nodokļu likmes, personiskā atbildība un peļņas sadales veids.

10.          Individuālais komersants ir uzņēmums, kas pieder vienam un ko vada viens cilvēks. Visa pelņa pēc nodokļiem un parādi pieder personīgi jums. Ir vienkārši uzsākt un pārtraukt individuālā komersanta darbību. Biedrības un sabiedrības ar ierobežotu atbildību ir sarežģītākas; informāciju par uzņēmumu veidiem un reģistrācijas veidlapas atradīsiet šeit: https://www.gov.uk/set-up-business.

11.          Ja esat pašnodarbināta persona, jums ir jāiesniedz individuālā nodokļu atskaite. To var izdarīt tiešsaistē (https://www.gov.uk/log-in-file-self-assessment-tax-return) vai aizpildot papīra versiju.

12.          Tāpat jūs uzņematies atbildību par Nacionālās apdrošināšanas maksājumiem. Pastāv divi Nacionālās apdrošināšanas maksājumu veidi, un tie ir atkarīgi no summas, ko pelnāt gadā. Lielākā daļa cilvēku veic Nacionālās apdrošināšanas maksājumus, aizpildot personīgo atskaiti.

13.          Ja jūs (vai kāds, ko pazīstat) uzskatāt, ka jūs ekspluatē darba devējs (vai kāds cits), piemēram, nepamatoti samazina jūsu algu, maksā par maz, patur pie sevis jūsu dokumentus, jūs varat par to ziņot policijai pa tālruni 101 (vai 999 ārkārtas gadījumos), vai sazināties ar Rosmini centru (69a Queens Road, Wisbech PE13 2PH 01945 474422), lai saņemtu atbalstu. Rosmini nodrošina atbalstu Modernās verdzības upuriem un palīdz sazināties ar atbilstošām aģentūrām, kas palīdzēs atrisināt radušos situāciju.