Īrnieka tiesības un pienākumi

1.            Īres laikā un, saprātīgā termiņā saņemot paziņojumu, jums jāatļauj saimniekam, viņa strādniekiem vai viņa aģentiem apskatīt īpašumu.  Par saprātīgā termiņā saņemtu paziņojumu parasti uzskata paziņojumu, kas saņemts 24 stundas pirms apskates laika. Jums ir tiesības izlemt, kuram ļaut ienākt jūsu mājās. Saimnieks nedrīkst ienākt jūsu mājās bez jūsu atļaujas.

2.            Saskaņā ar īres līgumu jums ir tiesības netraucēti izmantot īpašumu un nav sagaidāmi nepieteikti apmeklējumi vai aizskaršana no saimnieka puses.

3.            Sniegt pierādījumus tam, ka dūmu detektori un jebkuri oglekļa monoksīda detektori īres perioda sākumā ir darba stāvoklī. Pēc tam īrniekiem regulāri jāpārbauda, vai tie darbojas.

4.            Ja vēlaties palikt mājoklī un pagarināt īri, noteiktā īres perioda beigās jāapsver vairāki svarīgi jautājumi:

  • Tas var ietvert izmaksas, it īpaši, ja īrējat mājokli, izmantojot aģenta pakalpojumus.
  • Ja nē, jūs noslēgsiet beztermiņa īres līgumu. Tas nozīmē, ka turpināsiet dzīvot mājoklī, kā līdz šim, taču bez noteikta īres perioda. Īres līgumā jābūt norādītam, cik ilgā laikā pirms īpašuma pamešanas jums par to jāpaziņo saimniekam. Parastais termiņš ir viens mēnesis.

5.            Ja jums ir sūdzība par īres aģenta pakalpojumiem un tā netiek atrisināta, jūs varat iesniegt sūdzību neatkarīgās tiesību aizsardzības sistēmas ietvaros. Īres aģentiem jābūt valsts apstiprinātas tiesību aizsardzības sistēmas dalībniekiem.

Ja jums nepieciešama papildu palīdzība, pēc iespējas ātrāk sazinieties ar vietējo mājokļu saimniecības iestādi, organizāciju Citizens Advice vai organizāciju Shelter.

6.            Ja īpašums nav drošā stāvoklī un saimnieks neveic tā remontu, sazinieties ar pašvaldību. Pašvaldībai ir pilnvaras pieprasīt saimniekiem atrisināt ar nopietniem veselības un drošības apdraudējumiem saistītas problēmas.

7.            Saskaņā ar tiesību aktiem jums kā īrniekam no saimnieka jāsaņem tālāk norādītā informācija:

  • Ja jūs maksājat par īri katru nedēļu, saimniekam jānodrošina īres grāmata vai līdzīgs dokuments. Ja tā nenotiek, saimnieks izdara kriminālpārkāpumu.
  • Ja jūs nezināt saimnieka vārdu un uzvārdu, jūs varat iesniegt rakstisku saimnieka pilna vārda un adreses pieprasījumu personai, kura saņem īres maksu. Aģentam jāsniedz jums šī informācija rakstiski 21 dienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja šis termiņš netiek ievērots, viņš izdara pārkāpumu.

8.            Ja jūs esat nelikumīgi izlikts (-a) no mājokļa, sazinieties ar policiju un pašvaldību. Ja saimnieks vēlas, lai jūs pamestu īpašumu, viņam jāinformē jūs rakstiski, ievērojot pareizu paziņošanas termiņu. Jūs var likumīgi izlikt no īpašuma vienīgi ar tiesas rīkojumu.

9.            Jums savlaicīgi jāsamaksā īres maksa. Ja nemaksāsiet savlaicīgi, jūs pazaudēsiet mājas, jo būsiet pārkāpis (-usi) īres līgumu. Tāpat jums savlaicīgi jāapmaksā jebkuri citi jums izrakstītie rēķini, piemēram, par pašvaldības nodokli, gāzi, elektrību un ūdeni. Ja jūs apmaksājat gāzes un elektrības rēķinus, jūs varat izvēlēties enerģijas piegādātāju.

10.          Jums jārūpējas par īpašumu. Pirms remonta vai dekorēšanas uzsākšanas saņemiet saimnieka atļauju. Ir vērts noformēt kustamā īpašuma apdrošināšanu, kas attieksies arī uz jūsu īpašumā esošajām mantām, jo saimnieka apdrošināšana neattiecas uz jūsu lietām.

11.          Jums nav atļauts izīrēt apakšīrnieku, ja neesat noskaidrojis (-usi), vai ir nepieciešama saimnieka atļauja.

Saimnieka tiesības un pienākumi

12.          Saimniekiem un aģentiem ir tiesības noskaidrot jūsu identitāti, imigrācijas statusu, kredītvēsturi un, iespējams, nodarbinātības statusu. Tāpat viņiem var būt nepieciešams nokopēt jūsu dokumentus, taču tādā gadījumā viņiem jāatgriež oriģinālie dokumenti jums.

13.          Saimnieks var palielināt īres līgumu, vienojoties par to, vai saskaņā ar īres līguma noteikumiem vai tiesību aktos noteikto procedūru.

14.          Saimniekam jāizsniedz jums rokasgrāmata “How to rent: the checklist for renting in England” (Kā īrēt: kontrolsaraksts īrei Anglijā) vai nu drukātā formātā, vai arī, ja piekrītat, nosūtot to PDF formātā uz jūsu e-pasta adresi.

15.          Saimniekam īres perioda sākumā un 28 dienu laikā pēc katras ikgadējās gāzes drošības pārbaudes jāizsniedz jums gāzes drošības sertifikāts, ja mājoklī ir uzstādīta gāzes iekārta. Tāpat saimniekam jāizsniedz jums energoefektivitātes sertifikāts (neattiecas uz mājām ar vairākiem dzīvokļiem).

16.          Saimniekam jāuztur īpašuma konstrukcijas un eksterjers, it īpaši:

  • jāuzstāda dūmu detektori katrā stāvā un oglekļa monoksīda detektori telpās ar iekārtām, kurās tiek izmantots cietais kurināmais, piemēram, ogles vai malka, un jūsu īres perioda sākumā jāpārliecinās, ka tie darbojas. Ja detektori nav uzstādīti, lūdziet saimniekam to izdarīt;
  • jāveic lielākā daļa remontu;
  • jāorganizē ikgadējā gāzes drošības pārbaude, ko veic inženieris no organizācijas Gas Safe (ja mājoklī ir jebkādas gāzes iekārtas);
  • jāsaņem īpašuma licence, ja tas ir licencējams īpašums.

17.          Ja saimnieks vēlas pārtraukt īri, viņam:

  • par to jāpaziņo jums — saimniekiem ir jāievēro juridiska prasība par pienācīga paziņojuma sniegšanu, ja viņi vēlas pārtraukt īri. Parasti saimniekam jāļauj beigties jebkuram noteiktam īres periodam un jāiesniedz paziņojums vismaz 2 mēnešus pirms īres pārtraukšanas.
  • Jāatgriež drošības nauda — mēģiniet būt klāt, kad tiek apskatīts īpašums ar nolūku noteikt, vai no īres drošības naudas ir atvelkama kāda summa, lai segtu bojājumus vai tīrīšanas izmaksas. Ja jūs nepiekrītat piedāvātajam atvelkamās summas apmēram, sazinieties ar attiecīgo drošības naudas garantijas sistēmas uzturētāju.

Kaimiņu/kopienas tiesības un pienākumi

18.          Mums ir tiesības mierīgi dzīvot savās mājās, un mums visiem ir pienākums būt labiem kaimiņiem. Jūs kā atbildīgs īrnieks un labs kaimiņš palīdzat uzlabot kopienas garu un kaimiņattiecības.

19.          Antisociāla uzvedība nav pieņemama. Jūs atbildat par jebkuras personas (tostarp bērnu), kura dzīvo jūsu mājās vai apmeklē to, uzvedību. Jūs atbildat par personu, kad tā uzturas jūsu mājās vai dārzā, un arī tad, kad tā atrodas apkārtnē (tostarp publiskajās zonās).

20.          Ja jums ir lolojumdzīvnieks, vienmēr mēģiniet kontrolēt to, lai neradītu neērtības kaimiņiem. Neatstājiet dzīvniekus vienus uz ilgu laiku un parūpējieties, lai jūsu lolojumdzīvnieks nenokārtotos sabiedriskajās vietās vai neradītu nekādus bojājumus.

21.          Mēģiniet veikt trokšņainas aktivitātes, piemēram, mājamatniecības darbus, darba dienās/sestdienās laikā no plkst. 8.00 līdz 19.00 un svētdienās laikā no plkst. 10.00 līdz 17.00. Nodrošiniet, ka Hi-Fi klases audio aparatūras, radio un televizora skaņas ir pēc iespējas klusākas, it īpaši naktīs. Ja jums ir problēma ar troksni, piemēram, skaļas mūzikas, trokšņainu krogu, skaļu ballīšu vai rejošu suņu kaimiņos dēļ, jūsu padome var sniegt palīdzību.

22.          Nededziniet dārza atkritumus vai nekuriniet grilu, kad jūsu kaimiņš ir izkāris žāvēties veļu.