IZGLĪTĪBA — NO BĒRNUDĀRZA LĪDZ VIDUSSKOLAS DIPLOMAM

Izglītības sistēma Apvienotajā Karalistē Bērnudārzi un pirmsskolas izglītības iestādes nodrošina aprūpi bērniem vecumā no dažām nedēļām līdz skolas vecumam. Bērnudārzi jaundzimušajiem parasti strādā visu gadu 5 dienas nedēļā un piedāvā bērnu aprūpi no pusdienas līdz pilna laika aprūpei. Bērni, kuri … Continue reading IZGLĪTĪBA — NO BĒRNUDĀRZA LĪDZ VIDUSSKOLAS DIPLOMAM