Izglītības sistēma Apvienotajā Karalistē

 1. Bērnudārzi un pirmsskolas izglītības iestādes nodrošina aprūpi bērniem vecumā no dažām nedēļām līdz skolas vecumam. Bērnudārzi jaundzimušajiem parasti strādā visu gadu 5 dienas nedēļā un piedāvā bērnu aprūpi no pusdienas līdz pilna laika aprūpei. Bērni, kuri ir vecāki par 2 gadiem, arī apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes 5 dienas nedēļā, taču tikai mācību laikā. Dažiem 2 gadus veciem bērniem ir tiesības saņemt bezmaksas bērnu aprūpi 15 stundas nedēļā, ja jūs saņemat noteiktus pabalstus. Visi 3 un 4 gadus veci bērni Anglijā var saņemt bezmaksas agrīno izglītību vai bērnu aprūpi, dažiem bērniem būs tiesības arī uz 15 papildu stundām, pamatojoties uz ģimenes ienākumiem.
 • Visiem bērniem vecumā no 5 līdz 16 gadiem Anglijā ir tiesības uz bezmaksas mācībām skolā. Tiesību aktos noteikts, ka bērnam jāsāk apmeklēt skolu mācību gadā, kas seko viņa 5 gadu dzimšanas dienai.

4.            Gaidāms, ka bērni sāks apmeklēt skolu septembrī, kas seko viņu 4 gadu dzimšanas dienai, un ies sagatavošanas klasē.  Jums jāpiesaka savs bērns sagatavošanas klasei, un to parasti var izdarīt padomes tīmekļa vietnē. Parasti bērni vecumā no 5 līdz 11 gadiem apmeklē pamatskolu. Vidusskola sākas 12 gadu vecumā un beidzas, kad bērnam ir 16 gadi.

5.            Vairumam valsts finansēto skolu jāievēro valstī apstiprinātā mācību programma. Tā ir sadalīta atbilstoši vecuma grupām, kuras sauc par galvenajiem posmiem (key stages — KS). Katra galvenā posma beigās skolotājs oficiāli novērtēs bērna sniegumu.

                4 gadu vecumā bērni sāk apmeklēt sagatavošanas klasi, kas ietilpst agrīno gadu pamatu posmā. 1. galvenais posms aptver vecumu no 5 līdz 7 gadiem, 2. galvenais posms — vecumu no 7 līdz 11 gadiem, 3. posms — vecumu no 11 līdz 14 gadiem, 4. galvenais posms — vecumu no 14 līdz 16 gadiem.

6.            Ja jūs saņemat noteiktus pabalstus, jūsu bērnam var tikt piešķirta bezmaksas ēdināšana skolā.

Vērtējumi

7.            Līdz katra vasaras semestra beigām skolai jāizveido atskaite par jūsu bērna progresu un jāpārrunā tas ar jums.

8.            4. galvenā posma laikā vairums skolēnu gatavojas valsts eksāmeniem — parasti vidējās izglītības apliecinājuma jeb GCSE saņemšanai.

9.            Bērna vai jaunieša spēju mācīties var ietekmēt īpašas izglītības vajadzības un invaliditāte (Special educational needs and disabilities — SEND). Tās var ietekmēt bērna:

 • uzvedību vai spēju socializēties, piemēram, viņam var būt grūtības atrast draugus;
 • lasītprasmi un rakstītprasmi, piemēram, ja viņam ir disleksija;
 • spēju saprast lietas;
 • koncentrēšanās līmeni, piemēram, ja viņam ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroms;
 • fiziskās spējas.

10.          Ja jūs domājat, ka jūsu bērnam var būt īpašas izglītības vajadzības, sazinieties ar jūsu bērna skolas vai bērnudārza SEND koordinatoru jeb SENCO. Sazinieties ar vietējo padomi, ja jūsu bērns neapmeklē skolu vai bērnudārzu.

11.          Ja jūsu bērnam ir uzstādīta diagnoze, kas saistīta ar SEND vajadzībām, viņam var būt tiesības:

 • saņemt īpašu izglītības vajadzību (SEN) atbalstu skolā, piemēram, runas terapiju;
 • uz izglītības, veselības un aprūpes (education, health and care — EHC) plāna piemērošanu — tas ir bērnu un jauniešu vecumā līdz 25 gadiem, kuriem ir sarežģītākas vajadzības, aprūpes plāns.

Apmeklējumi un prombūtne

12.          Ja jūsu bērns ir uzņemts skolā un neierodas uz mācībām (pat tad, ja tā ir tikai vienas dienas prombūtne), ar jums sazināsies skola. Jūs varat saņemt sodu, ja nenodrošināsiet savam bērnam izglītību. Jūs varat atļaut bērnam neierasties skolā vienīgi tādā gadījumā, ja viņš ir pārāk slims.

13.          Ja jūsu bērns ir slims, ir svarīgi jau no paša rīta piezvanīt uz skolu. Var būt grūti izlemt, vai laist bērnu uz skolu, ja viņš jūtas slikti, taču Valsts veselības dienesta (NHS) vispārējie norādījumi paredz, ka:

 • jūs varat sūtīt bērnu uz skolu ar vieglu klepu un saaukstēšanos, kakla sāpēm, galvas utīm un gnīdām;
 • jūs varat nelaist bērnu uz skolu, ja viņam ir drudzis, vemšana vai caureja.

14.          Ja vēlaties izņemt bērnu no skolas mācību laikā, jums jāsaņem skolas direktora atļauja. Jūs to varat izdarīt vienīgi:

 • tad, ja iepriekš iesniedzat pieteikumu skolas direktoram;
 • izņēmuma gadījumos.

15.          Ja atbrīvojums no skolas tiek piešķirts, direktors nosaka atbrīvojuma ilgumu. Jūs varat saņemt sodu, ja mācību laikā bez skolas atļaujas paņemsiet savu bērnu līdzi atvaļinājumā.

16.          Vietējās padomes un skolas var izmantot dažādas juridiskas pilnvaras, ja jūsu bērns bez attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu. Tās var izsniegt jums:

 • rīkojumu par vecāku pienākumu pildīšanu (Parenting Order) — tas nozīmē, ka jums jāapmeklē vecāku kursi;
 • rīkojumu par izglītības uzraudzību (Education Supervision Order);
 • rīkojumu par skolas apmeklējumiem (School Attendance Order);
 • naudas sodu (dažreiz pazīstams kā paziņojums par naudas sodu (penalty notice)). Ja naudas sods netiek samaksāts uzreiz, to var divkāršot.

Jums tiks sniegts atbalsts skolas apmeklētības uzlabošanai, ja ar to ir problēmas. Tomēr dažos gadījumos, kad apmeklētība neuzlabojas, pašvaldība var izvēlēties piemērot sodu, kas var izpausties kā soda nauda, sabiedriskie darbi vai cietumsods.

Disciplīna un izslēgšana

17.          Katrā skolā ir noteikta uzvedības politika, kas satur skolēnu uzvedības noteikumus pirms un pēc skolas, kā arī mācību dienā. Jūs varat lūgt skolai politikas dokumenta eksemplāru.

18.          Skolas var sodīt skolēnus, ja viņi slikti uzvedas. Sodi (dažreiz tos sauc par sankcijām) var ietvert:

 • rājienu;
 • vēstuli vecākiem;
 • izslēgšanu no klases vai grupas;
 • skolā nepiemērotu priekšmetu, piem., mobilā tālruņa, konfiscēšanu;
 • atstāšanu pēc stundām.

19.          Skolas personāls var saprātīgi ielietot spēku, lai kontrolētu un savaldītu skolēnus. Tas var ietvert skolēna ievešanu klasē aiz rokas. Ja jūs nepiekrītat jūsu bērnam piemērotajam sodam, vispirms apspriediet to ar skolas direktoru. Ja jūs neapmierina pārrunu rezultāts, lūdziet izsniegt sūdzības procedūras dokumenta eksemplāru.

20.          Skolas direktors var izslēgt jūsu bērnu no skolas, ja viņš slikti uzvedas skolā vai ārpus tās. Jūsu bērna skola pēc iespējas ātrāk paziņos jums par izslēgšanu. Tad jums tiks izsniegta vēstule, kurā norādīts uz cik ilgu laiku jūsu bērns ir izslēgts un kāpēc.

21.          Pirmajās 5 mācību dienās pēc bērna izslēgšanas jūsu pienākums ir nodrošināt, ka jūsu bērns mācību laikā neatrodas sabiedriskās vietās, ja vien tam nav pamatota iemesla. Jūs varat saņemt sodu, ja tiks konstatēta jūsu bērna atrašanās sabiedriskajā vietā laikā, kad viņš tur nedrīkst atrasties.

22.          Ir 2 izslēgšanas veidi — uz noteiktu laiku (apturētas mācības) un pastāvīgu laiku (izslēgšana no skolas).

 • Izslēgšana uz noteiktu laiku nozīmē, ka jūsu bērns īslaicīgi netiek pielaists pie mācībām. Vienā mācību gadā viņu var nepielaist pie mācībām līdz 45 mācību dienām.
 • ●        Pastāvīga izslēgšana nozīmē, ka jūsu bērns ir izslēgts no skolas. Jūsu pašvaldībai jāorganizē pilna laika mācības, sākot no sestās mācību dienas pēc izslēgšanas.