IZGLĪTĪBA – AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA UN MŪŽIZGLĪTĪBA

Terminu skaidrojums 1.            GCSE – eksāmens, kuru vidusskolas noslēgumā kārto skolēni, kas ir sasnieguši 16 gadu vecumu. GSCE atšifrējas kā vispārīgais vidējās izglītības sertifikāts. Skolas apmeklēšana ir obligāta bērniem līdz 16 gadiem, bet izglītība ir obligāta skolēniem līdz 18 … Continue reading IZGLĪTĪBA – AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA UN MŪŽIZGLĪTĪBA