Terminu skaidrojums

1.            GCSE – eksāmens, kuru vidusskolas noslēgumā kārto skolēni, kas ir sasnieguši 16 gadu vecumu. GSCE atšifrējas kā vispārīgais vidējās izglītības sertifikāts. Skolas apmeklēšana ir obligāta bērniem līdz 16 gadiem, bet izglītība ir obligāta skolēniem līdz 18 gadu vecumam.

2.            Sestā klase vai koledža – parasti mācības notiek 2 gadus un pēc to pabeigšanas tiek iegūta 3. līmeņa kvalifikācija, piemēram, A-līmeņa diploms, Biznesa un tehnoloģiju izglītības padomes diploms vai 3. līmeņa Nacionālās arodizglītības kvalifikācijas diploms.

3.            Mācekļa darbs vai prakse – apvieno praktisko apmācību darbā ar mācībām. Jūs kā māceklis:

 • strādāsiet kopā ar pieredzējušiem darbiniekiem;
 • apgūsiet konkrētajam darbam specifiskas prasmes;
 • pelnīsiet algu un iegūsiet apmaksātu atvaļinājumu;
 • jums būs laiks ar jūsu amatu saistītajām mācībām (parasti viena diena nedēļā).

Vairāk par mācekļa darbu ir iespējams uzzināt šeit: https://www.gov.uk/courses-qualifications. Ja uzskatāt, ka vēl neesat gatavi mācekļa darbam, tad prakses kurss jūs tam sagatavos. Ir četri mācekļa līmeņi:

 • 2. līmenis – Vidējais (līdzvērtīgs 5 GCSE A* līdz C līmeņa diplomam)
 • 3. līmenis – Augsts (līdzvērtīgs A-līmeņa diplomam)
 • 4. līdz 7. līmenis – Augstākais (līdzvērtīgs profesionālajai augstākai izglītībai)
 • 6. un 7. līmenis – Pakāpe (līdzvērtīgs bakalaura vai maģistra grādam)

4.            Augstākā izglītība – parasti sākas ar bakalaura vai maģistra grāda līmeni. Studentiem ir jāmaksā 9250 £ par vienu akadēmisko gadu.

5.            Mūžizglītība jeb pieaugušo izglītība tiek piedāvāta visu vecumu studentiem. Ir pieejamas dažādas izglītības iespējas, no arodizglītības līdz dažāda veida sagatavošanas kursiem.

                Pīterboro un Fenlandē apmeklēt kursus un iegūt kvalifikāciju ir iespējams sekojošās iestādēs:

 • Pīterboro Pilsētas koledža – Koledža piedāvā apgūt dažāda veida kursus, kvalifikācijas un akreditācijas visu vecumu studentiem ar dažādiem zināšanu līmeņiem un interesēm, tai skaitā mācekļu programmas, apmācību darba vietā, mācības attālināti un mācības ar atbalstu. Vairāk informācijas atradīsiet šajā vietnē: www.citycollegepeterborough.ac.uk/adults
 • Pīterboro Reģionālā koledža – Koledža piedāvā iegūt dažāda veida kvalifikācijas, tai skaitā GCSE, vidējās un augstākās izglītības diplomus, bakalaura un maģistra grādus, Nacionālās arodizglītības kvalifikācijas un profesionālo kvalifikāciju. Tāpat šī koledža piedāvā kursus starptautiskajiem studentiem, tai skaitā angļu valodas prasmes pārbaudes (vairāk informācijas: www.peterborough.ac.uk)
 • Rietumanglijas koledža – Rietumanglijas koledža piedāvā izglītību dažādos arodos un akadēmiskajās jomās. Papildus klātienes un neklātienes kursiem, koledža piedāvā apmācības vietējiem uzņēmumiem, mācekļa darba iespējas un augstākās izglītības kursus. Vairāk informācijas: www.cwa.ac.uk
 • Pīterboro Universitātes centrs (UCP) – neliela augstākās izglītības iestāde, kas atrodas Pīterboro, un formāli ir Pīterboro Reģionālās koledžas daļa, bet zinātniskos grādus piešķir Anglia Ruskin Universitāte.

6.            Vairākas organizācijas piedāvā apgūt angļu valodu kā svešvalodu (ESOL). Atkarībā no tā, vai jums ir nepieciešama formālā kvalifikācija mācību kursa beigās, jūs atradīsiet šos kursus gan koledžās, gan vietējās labdarības organizācijās un cita veida organizācijās. Tāpat angļu valodu kā svešvalodu pasniedz dažādas kopienu organizācijas.

7.            Pīterboro sekojošas organizācijas piedāvā apgūt angļu valodu kā svešvalodu:

 • Pīterboro Pilsētas koledža
 • Pīterboro Reģionālā koledža
 • PARCA ltd
 • GLADCA
 • Labdarības organizācija COMPAS

Fenlandē sekojošas organizācijas piedāvā apgūt angļu valodu kā svešvalodu:

 • Rosmini Centrs Visbečā – 01945 474422
 • Rietumanglijas koledža Visbečā/Kingslinā – 01945 582561

Jūs varat personīgi sazināties ar izvēlēto organizāciju un uzzināt par valodas kursu pieejamību un cenu.