Nekustamo īpašumu īres veidi

1.            Pastāv vairāki nekustamo īpašumu īres veidi. Jūs varat īrēt dzīvesvietu tieši no saimnieka, caur nekustamo īpašumu aģentūru vai no vietējās pašvaldības.

2.            Ja plānojat īrēt dzīvesvietu tieši no saimnieka, iesakām izvēlēties saimniekus, kas ir saņēmuši akreditāciju. Jūsu pašvaldība informēs jūs par jūsu reģionā spēkā esošajām akreditācijas programmām. Īrējot tieši no saimnieka:

 • sākotnējās izmaksas būs zemākas — iespējams, ka jums nebūs jāmaksā par starpniecību, ko pieprasa aģenti;
 • iespējams, ka jums nebūs jāiesniedz liels atskaišu skaits;
 • jūsu dzīvesvietas saimnieks var nepārbaudīt jūsu kredītvēsturi.

3.            Izmantojot aģenta pakalpojumus — informāciju par nekustamo īpašumu aģentiem un aģentūrām atradīsiet uz pilsētas galvenajām ielām vai internetā. Īrējot ar aģenta starpniecību:

 • par nepieciešamajiem remontdarbiem ir jāinformē aģents (ja aģents arī apsaimnieko nekustamo īpašumu) — viņi vienosies ar saimnieku par remontdarbu veikšanu jums ērtā laikā;
 • jūs varat iesniegt sūdzību neatkarīgai organizācijai, ja būsiet neapmierināti ar sniegto pakalpojumu kvalitāti;
 • saņemsiet informāciju par tuvējo apkārtni.

4.            Lai īrētu nekustamo īpašumu no pašvaldības vai valsts iestādes, parasti, ir jāreģistrējas rindā uz pašvaldības īpašumu īri. Lai jūsu vārds tiktu reģistrēts gaidīšanas sarakstā, jums ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa, kas ir pieejama pašvaldībā vai pašvaldības interneta vietnē. Pašvaldības darbinieki palīdzēs jums aizpildīt veidlapu. Pašvaldība izmantos jūsu sniegto informāciju, lai pieņemtu lēmumu par jūsu iekļaušanu gaidīšanas sarakstā, kā arī par to, kāda izmēra un veida nekustamais īpašums tiks piedāvāts jums īrei. Gaidīšanas saraksts nedarbojas pēc principa “pirmais nāk, pirmais brauc”. Atsevišķām grupām tiek nodrošināta prioritāte. Jums ir tiesības uz prioritāti, ja:

 • pieteicāties pašvaldībā kā bezpajumtnieks;
 • jūsu dzīvesvietas apstākļi ir ļoti slikti;
 • jūsu veselības stāvokli pasliktina jūsu dzīvesvietas apstākļi;
 • jums ir nepieciešama dzīvesvieta īpašas skolas vai aprūpējamā tuvumā.

Pašvaldība uzskatīs jūsu pieteikumu par mazāk prioritāru, ja jums ir reģistrēta antisociāla uzvedība vai parādi, jums nav nekāda iemesla atrasties konkrētajā reģionā, kā arī jums jebkurā vietā pasaulē pieder nekustamais īpašums.

Īres līgums

5.            Īres līgums tiek noslēgts starp jums un saimnieku. Īres līgums var būt mutisks vai rakstisks. Īres līgums piešķir noteiktas tiesības jums un jūsu īrētās dzīvesvietas saimniekam, piemēram, jums ir tiesības atrasties konkrētajā dzīvesvietā, bet dzīvesvietas saimniekam ir tiesības saņemt īres maksu par to, ka tur dzīvojat.

6.            Visbiežāk izmantotais īres līguma veids ir Garantētās īstermiņa īres līgums (Assured Shorthold Tenancy (AST)). Šis līgums tiek izmantots gadījumos, kad kopējā īres maksas summa gadā ir mazāka par £100 000, īrnieks ir privātpersona vai vairāku privātpersonu grupa, un tiesības izmantot konkrēto īpašumu būs tikai šiem īrniekiem.  Jums kā īrniekam ir tiesības uzturēties konkrētajā dzīvesvietā ne mazāk par sešiem mēnešiem.

7.            Pirms īres līguma parakstīšanas, jums būs jānorāda personīgā informācija, informācija par darba devēju un iepriekšējās dzīvesvietas saimnieka kontaktinformācija, bankas dati; kā arī var tikt pārbaudīta jūsu kredītvēsture, lai pārliecinātos par godprātīgu maksājumu veikšanu.

8.            Atsevišķi dzīvesvietu īpašnieki var lūgt jums īres maksas garantiju. Ja jums nav cilvēka, kas ir gatavs garantēt jūsu īres maksu, apmeklējiet organizācijas Shelter vietni (https://england.shelter.org.uk/housing_advice/private_renting/rent_deposit,_bond_and_guarantee_schemes). 

9.            Ja jūs īrējat nekustamo īpašumu ar Garantētās īstermiņa īres (AST) līgumu, jūsu depozītu aizsargā likums saskaņā ar spēkā esošo īres depozītu programmu. Dzīvesvietas saimniekam depozīts ir jāiegulda valdības apstiprinātā investīciju programmā 30 dienu laikā un jāsniedz jums informācija par to. Pārliecinieties par to, ka saņēmāt no saimnieka oficiālo informāciju, kā arī to, ka izprotat kā atgūt jūsu depozītu pēc īres līguma beigām. Nepazaudējiet šo informāciju, jo tā jums noderēs nākotnē.

10.          Līguma parakstīšanas brīdī ir svarīgi, lai jūsu pieņemtais lēmums jums netiktu uzspiests, kā arī ir svarīgi, lai jūs pilnībā izprastu līguma, ko noslēdzat, noteikumus un nosacījumus. Dzīvesvietas saimniekam ir jāizsniedz jums līguma kopija; saglabājiet šo svarīgo dokumentu.

11.          Ja jums ir noslēgts īres līgums uz fiksētu laiku (piem., uz 6 vai 12 mēnešiem), tad jums nav jāizvācas no dzīvesvietas pēc šī perioda beigām. Jūsu īres līgums automātiski kļūst par “periodiskās” īres līgumu, ja neparakstījāt jaunu līgumu.

12.          Uzziniet, kādas nodevas (un izmaksas) tiks piemērotas jums un kad tās ir jāapmaksā. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, informācijai par visiem maksājumiem un nodevām ir jābūt skaidri redzamai aģenta birojā un interneta vietnē.

13.          Citi svarīgi jautājumi, kuriem jāpievērš uzmanība slēdzot īres līgumu:

 • bērni, smēķēšana un mājdzīvnieki. Uzziniet, vai ir tiem attiecināmi noteikumi. Vai saimniekam ir tiesības ierobežot smēķēšanu vai aizliegt mājdzīvniekus.
 • Rēķini — uzziniet, kas atbild par rēķiniem, piemēram, par elektrību, gāzi, ūdeni un pašvaldības nodokli. Parasti šos rēķinus apmaksā īrnieks.

14.          Ir ieteicams kopā ar dzīvesvietas īpašnieku aizpildīt dzīvesvietas inventarizācijas sarakstu (vai  kontrolsarakstu), kā arī uzņemt fotogrāfijas. Strīdu gadījumā jums būs vienkāršāk atgriezt iemaksāto depozītu. Ja jūs apmierina inventarizācijas saraksts, parakstiet to un saglabājiet tā kopiju.

15.          Ievākšanās brīdī neaizmirstiet nolasīt skaitītāju rādījumus. Šādi jūs izvairīsieties no iepriekšējā īrnieka rēķinu apmaksas.