Peterboro Latviešu biedrība ir izveidota 2009. gadā.

Peterboro Latviešu biedrības mērķis ir uzturēt un saglabāt latvisko identitāti diasporā.

Biedrības pastāvēšanās laikā ir īstenoti vairāki diasporas attīstībai nozīmīgi pasākumi:

 • Kultūras dienas Peterboro pilsētas skvērā 2014.gadā;
 • Multikultūras festivāls Peterboro skvērā 2015.gadā;
 • 3 gadus pēc kārtas rīko muzikāli atraktīvu pasākumu POP iela, kas ir plaši apmeklēts;

Regulāri:

 • Svinam Latvijas Dzimšanas dienas svinības novembrī,
 • Ģimeņu sporta dienas,
 • Latvijas vēlēšanas iecirknis ārzemēs – Peterboro,
 • Ekskursijas jauniešiem,
 • Muzeju apmeklējumi juniešiem
 • Seminārus un kursus,

u.c. pasākumi.

 

Biedrība aktīvi piedalās pasākumos, kas veltīti diasporas jautājumiem ārpus Lielbritānijas:

 • Latviešu deju kopu saietos,
 • Latviešu kultūras dienas Lielbritānijā un citur,
 • Skolotāju semināri,
 • Vairāku gadu garumā ir izveidojusies izcila sadarbība ar Ķekavas novada pašvaldību un Tukuma novada pašvaldību.
 • Ir veidoti sadraudzības pasākumi Peterboro, kuru mērķis ir uzturēt latvisko identitāti;
 • 5 gadus Pīterboro biedrība, sadarbībā ar latviešu skoliņu “Pūcītes akadēmija” sūta labdarības projekta Shoebox, dāvanu paciņas uz Ķekavas novada maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm u.c.

 

Biedrībai ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Peterboro pilsētas domi (Peterborough City Council), Peterboro brīvprātīgo organizāciju (Peterborough Voluntary service centre), Lietuviešu biedrību, Poļu biedrību, Āfrikāņu biedrību, Bangladešu biedrību, Timuriešu biedrību un citām biedrībām Peterboro un ārpus tās.

Biedrība ir pārstāvēta arī Latviešu Nacionālajā padomē Lielbritānijā.

Biedrības paspārnē darbojas latviešu skoliņa “Pūcītes akadēmija”, Peterboro deju kolektīvs “Rakstā”.